Algemene voorwaarden

ARVOX hanteert onderstaande voorwaarden en privacy verklaring. De algemene voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond. 

Algemene teken- en engineeringsvoorwaarden
Metaalunievoorwaarden
Privacyverklaring klant- en leveranciersadministratie


Disclaimer

Toegang tot en gebruik van deze website van ARVOX wordt beheerst door de volgende disclaimer. Voor gebruik van deze website, gaat u akkoord met al deze voorwaarden en mededelingen, zonder wijzigingen van uw zijde.

De informatie op deze website is door ARVOX met alle redelijkerwijze in acht te nemen zorgvuldigheid gepubliceerd. De gepresenteerde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar kan ieder moment gewijzigd worden.

ARVOX garandeert geen volledigheid of juistheid van de op de website aangeboden informatie. Daarnaast wijst ARVOX er op dat de door haar aangeboden dienstverlening individueel wordt vastgesteld aan de hand van de persoonlijke situatie van (potentiële) klanten en de informatie op deze website is dan ook uitsluitend bedoeld voor indicatieve doeleinden, hetgeen betekent dat er op geen enkele wijze rechten aan kunnen worden ontleend en daartoe worden alle aansprakelijkheden uitgesloten.

ARVOX is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door ARVOX of door u aan ARVOX middels een website van ARVOX of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt ARVOX geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens ARVOX via deze website. ARVOX aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.